31. maj: Sådan vælger I den rigtige innovationsmodel

Deltag i vores live webinar tirsdag den 31. maj kl. 10.00 og find ud af, hvilke innova­tions­mo­del­ler, der kan skabe mest værdi for jeres virksomhed.

Der findes et hav af innova­tions­mo­del­ler, som kan forbedre virksom­he­ders evne til at udvikle og lancere nye og innova­tive løsnin­ger på deres største udfor­drin­ger. Hver har de deres styrker — og desværre også begrænsninger.

På dette live webinar, som varer én time, gennem­går vi 16 forskel­lige innova­tions­mo­del­ler og de fordele og ulemper, de hver har. Brug webina­ret til at skærpe din forstå­else for de forskel­lige innova­tions­mo­del­ler og til at arbejde videre med den, som passer bedst til jeres virksom­heds innova­tive ambitioner.

Der vil også være en kort Q&A session, hvor Henrik Karlsen efter bedste evne vil besvare delta­ger­nes spørgsmål.

Fem grunde til at deltag

Her er fem gode grunde til at deltage i vores kommende live webinar. Fx vil du lære:

    • 16 forskel­lige innova­tions­mo­del­ler bedre at kende.
    • Hvilke fordele og ulemper, de forskel­lige innova­tions­mo­del­ler har.
    • Hvilken innova­tionmo­del, som passer bedst til jeres virksom­heds ambitioner.
    • Hvordan I kan imple­men­tere den foretrukne innova­tions­mo­del i jeres virksomhed.
    • Hvordan I holder innova­tio­nen på sporet i jeres virksomhed.

Vores webinar henven­der sig til både private og offent­lige virksomheder.

Tilmeld dig gratis i dag

Du kan tilmelde dig vores live webinar ved at udfylde formu­la­ren neden­for. Det er 31. maj kl. 10.00 og tager 45 minutter.