Live webinar: Test og valide­ring af ideer i praksis

Deltag i vores webinar 15. septem­ber kl. 10.00 og oplev i praksis, hvor Horizon3 brugte test og valide­ring til at udvikle en løs idé til en ny virksom­hed på kun fire måneder.

Fra idé til børsnotering

De fleste anerken­der efter­hån­den, at ekspe­ri­men­ter er en meget bedre vej til nye ideer og løsnin­ger end markeds­a­na­ly­ser og business cases. Men hvordan bliver organi­sa­tio­ner bedre til at integrere ekspe­ri­men­ter i sit innova­tions­ar­bejde? Og hvordan bruger man konkret ekspe­ri­men­ter til at reducere sin risiko og opnå buy-in for sine ideer?

De spørgs­mål stiller Henrik Karlsen skarpt på den 15. septem­ber, hvor han syste­ma­tisk vil gennemgå, hvordan Horizon3 ved hjælp af test og ekspe­ri­men­ter gik fra en løs idé til etabli­e­ring af en ny virksom­hed på kun fire måneder.

Alt sammen for et budget enhver virksom­hed har råd til.

Fem grunde til at deltage

Her er fem gode grunde til at deltage i vores live webinar:

    • Du vil lære, hvor billigt I kan arbejde profes­sio­nelt og struk­tu­re­ret med test og ekspe­ri­men­ter i praksis.
    • Du vil lære, hvordan I hurtigt og billigt kan ekspe­ri­men­tere jer frem til bedre løsninger.
    • Du vil lære, hvordan I løbende kan bruge lærin­gerne fra jeres test og ekspe­ri­men­ter til løbende at gøre innova­tions­pro­je­ker stærkere.
    • Du vil lære, hvordan du kan bruge den ekspe­ri­men­te­rende innova­tions­pro­ces til at opnå buy-in fra de vigtig­ste inter­es­sen­ter i organisationen.
    • Du vil lære hvilke typer af ekspe­ri­men­ter, der kan validere de utestede hypote­ser, der er vigtige for de innova­tions­pro­jek­ter, I arbej­der på lige nu.

Webina­ret varer en time og starter kl. 10.00.

Tilmeld dig gratis i dag

Du kan tilmelde dig vores live webinar ved at udfylde formu­la­ren nedenfor.