Så hårdt rammes jeres forret­nings­mo­del af COVID-19

Så hårdt rammes jeres forret­nings­mo­del af COVID-19

Så hårdt rammes jeres forret­nings­mo­del af COVID-19 Vi har identi­fi­ce­ret fem fælles­træk hos de virksom­he­der og forret­nings­mo­del­ler, der vil blive ramt aller­hår­dest af COVID-19 Henrik Karlsen Om end styrken er aftagende, bliver COVID-19 ved med at sprede...