10 KPI’er der holder virksom­he­dens innova­tion på sporet

10 KPI’er der holder virksom­he­dens innova­tion på sporet

10 KPI’er der holder virksom­he­dens innova­tion på sporet De virksom­he­der der har imple­men­te­ret lærings- og handlings­o­ri­en­te­rede KPI’er for innova­tion, udvik­ler både en mere strate­gisk og mere værdi­ska­bende tilgang til innova­tion.   Research fra...