12 hacks til at styrke virksom­he­dens innovationskraft

12 hacks til at styrke virksom­he­dens innovationskraft

12 hacks til at styrke virksom­he­dens innova­tions­kraft Vi har lavet guide med 12 hacks, som I kan bruge til at styrke innova­tions­kraf­ten i jeres virksom­he­den. Henrik Karlsen Det er ikke længere de store virksom­he­der, der vinder over de små. Det er blevet de...
Fire årsager til, at virksom­he­der ikke reage­rer på disruption

Fire årsager til, at virksom­he­der ikke reage­rer på disruption

Fire årsager til, at virksom­he­der ikke reage­rer på disrup­tion Vi har identi­fi­ce­ret fire årsager til, hvorfor etable­rede virksom­he­der ofte reage­rer for sent på disrup­tion fra nye forret­nings­mo­del­ler.   Henrik Karlsen En under­sø­gelse fra KPMG...