24. marts: Få succes med virtu­elle design sprints

Deltag i vores live webinar onsdag den 24. marts kl. 10.00 og lær, hvordan I får succes med digitale designs sprints.

Design sprints er i mange organi­sa­tio­ner en af de mest foretrukne metoder, når det handler om at udvikle, teste og validere nye ideer, men det står også klart, at det seneste års corona­pan­demi har gjort det det vanske­ligt at gennem­føre dem. I hvert fald i et fysisk format.

Men hvad med virtu­elle designs sprints? Hvad der for et år siden nok var lidt i mangel af bedre, er nu raffi­ne­ret så meget, at flere og flere organi­sa­tio­ner faktisk foretræk­ker det virtu­elle design sprint format i forhold til det fysiske. Simpelt­hen fordi de funge­rer bedre og skaber bedre resultater.

Deltag  i dette live webinar og bliv klogere på, hvorfor virtu­elle designs sprints funge­rer bedre, og hvordan I får succes med dem.

Fem grunde til at deltage 

Her er fem gode grunde til at deltage i vores kommende live webinar, som afhol­des onsdag den 24. marts.

Fx vil du lære:

  • Hvorfor organi­sa­tio­ner i stigende grad foretrække det virtu­elle design sprint format
  • Hvordan du bedst muligt planlæg­ger og gennem­fø­rer et virtu­elt design sprint
  • Hvilke digitale platforme der bedst egner sig til virtu­elle design sprints
  • Hvordan du holder delta­gerne engage­ret i løbet af hele sprintet
  • Hvordan en dreje­bog, der sikrer fremdrift og resul­ta­ter, kan se ud

  Tilmeld dig gratis i dag

  Du kan tilmelde dig vores live webinar, som afhol­des onsdag den 24. marts kl. 10.00 ved at udfylde formu­la­ren neden­for. Det varer en time.