5. oktober: Sådan måler I organi­sa­tio­nens innovationsparathed

Deltag i vores live webinar tirsdag den 5. oktober kl. 10.00 og find ud af, præcis hvor innova­tions­pa­rat jeres organi­sa­tion er.

Tre ud af fire virksom­he­der har i dag innova­tion som ét af de tre strate­gisk mest vigtige indsats­om­rå­der. Flere end 90% af alle tople­dere er dog samti­dig bekym­rede for, om virksom­he­dens innova­tions­pa­rat­hed er stærk nok til at skabe markante og vedva­rende resul­ta­ter, og hvor innova­tio­nen reelt hjælper virksom­he­den til en ny og bedre fremtid.

Men hvad vil det sige at have en høj eller stærk innova­tions­pa­rat­hed, og hvordan kan du måle, om jeres virksom­hed har det eller ej? For hvordan kan vi lave en plan for at forbedre virksom­he­dens innova­tions­pa­rat­hed, hvis vi ikke kender niveauet, vi starter fra? 

De og mange flere spørgs­mål vil vi besvare på dette live webinar.

Fem grunde til at deltag

Her er fem gode grunde til at deltage i vores kommende live webinar, som starter kl. 10.00 og slutter kl. 11.00.

Fx vil du lære:

    • Hvad det vil reelt sige at have en høj eller stærk innovationsparathed
    • Hvilke tolv elemen­ter, der tilsam­men define­rer virksom­he­ders innovationsparathed
    • Hvordan du hurtigt kan score din virksom­heds innovationsparathed
    • Hvad værdien af høj innova­tions­pa­rat­hed er
    • Hvordan du kan lægge en konkret plan for at styrke den

Vores webinar henven­der sig til både private og offent­lige virksomheder.

Tilmeld dig gratis i dag

Du kan tilmelde dig vores live webinar ved at udfylde formu­la­ren nedenfor.