7. decem­ber: Sådan desig­ner I en stærk innovationsstrategi

Vi sætter fokus på den forestå­ende strate­gi­sæ­son, og deler ud af vores erfarin­ger med at designe og forankre stærke og fremtids­o­ri­en­te­rede visio­ner og strate­gier for innova­tion. 

Tæt på halvde­len af alle virksom­he­der (hvad enten de er i den private eller offent­lige sektor) har i dag svært ved at designe og forankre en stærk og fremtids­o­ri­en­te­ret innova­tions­stra­tegi, der samti­dig har en synlig rød tråd de forret­nings­mæs­sige priori­te­ter. Og det skaber unødven­dige udfor­drin­ger for innovationsarbejdet.

På vores webinar tirsdag den 7. decem­ber sætter vi fokus på den forestå­ende strate­gi­sæ­son, og deler ud af vores erfarin­ger med at designe og forankre stærke og fremtids­o­ri­en­te­rede visio­ner og strate­gier for innova­tion. 

Fem grunde til at deltag

Her er fem gode grunde til at deltage i vores live webinar. 

Fx vil du lære:

  • Hvor vigtig innova­tio­nen er for de fleste virksom­he­ders strate­gi­ske udvikling
  • Hvordan I kan udvikle jeres innova­tions­stra­te­gi­ske mulighedsrum
  • Hvordan I kan designe en klar og fremtids­o­ri­en­te­ret innovationsstrategi
  • Hvordan I får resten af organi­sa­tio­nen mere engage­ret i innovationen
  • Hvordan I løbende kan måle, hvor godt i eksekve­rer jeres innovationsstrategi

Webina­ret starter kl. 10.00 og slutter kl. 11.00.

Tilmeld dig gratis i dag

Du kan tilmelde dig vores live webinar ved at udfylde formu­la­ren nedenfor.