7. oktober: Sådan desig­ner du fremtids­ce­na­rier, som virksom­he­den kan navigere efter

Deltag på vores live webinar 7. oktober kl. 10.00 og bliv klogere på, hvordan du bedre kan forstå den fremtid, din virksom­hed skal innovere til.

Hvis man ikke kan se ind i fremti­den, kan man så overho­ve­det lægge en strategi? Måske netop derfor taler de fleste virksom­he­der lige nu mere om genstart og om at komme hurtigt tilbage til norma­len. Og de bruger erfarin­ger fra forti­den til at designe fremtiden.

Det ser ikke rigtig ud til at virke. Store virksom­he­der og brancher med hidtil store entry barri­ers disrup­tes af nye ideer og forret­nings­mo­del­ler, som ofte er 10 til 50 gange mere effek­tive end de gamle.

DELTAG I VORES LIVE WEBINAR 7. OKTOBER

Onsdag den 7. oktober kl. 10.00 afhol­der vi et live webinar, hvor vi stiller skarpt på fremti­den, og hvordan virksom­he­der kan lære bedre at forstå den. Vi viser også, hvordan en af landets store virksom­he­der har brugt vores future simula­tor til at blive klogere på deres egen mulige fremtid.

Webina­ret varer en time, og du vil bl.a. lære:

  • Hvilke megatrends og modten­den­ser, der vil påvirke din virksom­heds fremtid
  • Hvordan du kan lave en hurtig analyse af virksom­he­dens nuværende situation
  • Hvordan du kan bruge scena­ri­e­tek­nik­ker til at udvide virksom­he­dens strate­gi­ske mulighedsrum
  • Hvordan du kan designe konkrete fremtids­sce­na­rier, der bruges til at lægge virksom­he­dens strategi
  • Hvordan de mest succes­fulde virksom­he­der i verden bruger scena­rier til at udvikle deres visio­ner og drømme

WEBINARET AFHOLDES AF NILS ELMARK

Nils er fremtids­for­sker og fortat­ter til flere bøger om fremti­den. Nils arbej­der inter­na­tio­nalt med trend research og hjælper private og offent­lige virksom­he­der med at udvikle fremtids­sce­na­rier og innova­tions­stra­te­gier, der rykker dem ind i en ny og spændende fremtid. Nils har de sidste ti år har haft sin gang i inter­na­tio­nale innova­tions­mil­jøer over det meste af verden.

GRATIS TILMELDING

Du kan uden bereg­ning tilmelde dig webina­ret, som afhol­des  7. oktober kl. 10.00, ved at udfylde formu­la­ren nedenfor.