En gennem­gang af Aarhus Kommu­nes nye innovationsmotor

Se vores gratis on-demand webinar og få et konkret indblik i Aarhus Kommu­nes nye innovationsmotor.

Innova­tion er i mange af landets kommu­ner blevet et vigtigt element på den strate­gi­ske dagor­den. Og ambitio­nen er ikke længere blot at forbedre og effek­ti­vi­sere det, som allerede eksiste­rer. Innova­tio­nen er blevet missions­dre­vet, og den har fået et mere radikalt sigte. Og den bringes tættere på borgere og virksomheder.

Men hvordan kan danske kommu­ner konkret arbejde med missions­dre­vet og radikal innova­tion? Hvad findes der af metoder og værktø­jer, og hvordan kan kommu­ner investere klogere i innovation?

Fem grunde til at se webinaret

Hos Blue Trampo­line har vi hjulpet Aarhus Kommune med at designe og teste en ny innovationsmotor. 

I dette on-demand webinar, som er lavet i samar­bejde med Aarhus Kommune, vil du fx lære:

  • Hvad missions­dre­vet innova­tion er, og hvordan I kan sætte en stærkere og mere fremtids­o­ri­en­te­ret retning for innovation.
  • Hvordan I som kommune kan investere klogt i radikale innova­tions­pro­jek­ter uden, at I påtager jer stor risiko.
  • Hvordan en innova­tions­pro­ces, der under­støt­ter den missions­drevne og radikale innova­tion, kan se ud.
  • Hvilke metoder og værktø­jer, I kan bruge til at få højere tempo og kvali­tet ind i jeres innovationsprocesser.
  • Hvordan Aarhus Kommune har desig­net en innova­tions­mo­tor, som nytæn­ker måden at innovere på.

Se vores on-demand webinar

Udfyld formu­la­ren neden­for, og vi sender et link til webina­ret direkte til din indbakke.