Halvde­len af CEOs taler ikke med investo­rerne om innovation

Halvde­len af CEOs taler ikke med investo­rerne om innovation

Halvde­len af CEOs taler ikke med investo­rerne om innovation En gennem­gang af de største danske børsno­te­rede virksom­he­ders seneste earnings calls viser, at halvde­len af dem ikke nævnte innova­tion én eneste gang. Henrik Karlsen De største virksom­he­der i...
5. oktober: Sådan måler I organi­sa­tio­nens innovationsparathed

5. oktober: Sådan måler I organi­sa­tio­nens innovationsparathed

5. oktober: Hvor innova­tions­pa­rat er jeres organisation? Deltag i vores live webinar tirsdag den 5. oktober kl. 10.00 og find ud af, præcis hvor innova­tions­pa­rat jeres organi­sa­tion er. Henrik Karlsen Tre ud af fire virksom­he­der har i dag innova­tion som...
2. novem­ber: Sådan kommu­ni­ke­rer I værdien af innovation

2. novem­ber: Sådan kommu­ni­ke­rer I værdien af innovation

2. novem­ber: Sådan kommu­ni­ke­rer I værdien af innovation Vær med når vi stiller vi skarpt på, hvordan virksom­he­der kan bruge alter­na­tive og bedre metoder til at kommu­ni­kere værdien af innovation. Henrik Karlsen   85% af alle investo­rer og...
7. decem­ber: Sådan desig­ner I en stærk innovationsstrategi

7. decem­ber: Sådan desig­ner I en stærk innovationsstrategi

7. decem­ber: Sådan desig­ner I en stærk innovationsstrategi Vi sætter fokus på den forestå­ende strate­gi­sæ­son, og deler ud af vores erfarin­ger med at designe og forankre stærke og fremtids­o­ri­en­te­rede visio­ner og strate­gier for innovation.  Henrik...
Styrk innova­tio­nen i 2021 med fire effek­tive hacks

Styrk innova­tio­nen i 2021 med fire effek­tive hacks

Styrk innova­tio­nen i 2021 med fire effek­tive hacks Vi har identi­fi­ce­ret fire effek­tive hacks fra de mest innova­tive virksom­he­der, som andre med fordel kan imple­men­tere. Brug dem til at innovere hurti­gere, billi­gere og med større effekt.  ...