24. marts: Få succes med virtu­elle design sprints

24. marts: Få succes med virtu­elle design sprints

24. marts: Få succes med virtu­elle design sprints Deltag i vores live webinar onsdag den 24. marts kl. 10.00 og lær, hvordan I får succes med digitale designs sprints. Henrik Karlsen Design sprints er i mange organi­sa­tio­ner en af de mest foretrukne metoder, når...
8. april: Forstå aktie­mar­ke­dets syn på innovation

8. april: Forstå aktie­mar­ke­dets syn på innovation

8. april: Forstå aktie­mar­ke­dets syn på innovation Deltag i vores live webinar 8. april kl. 10.00 og lær, hvordan en af landets dygtig­ste aktie­eks­per­ter ser på innova­tion, når han investe­rer sine penge. Henrik Karlsen I samar­bejde med Mads...
Styrk innova­tio­nen i 2021 med fire effek­tive hacks

Styrk innova­tio­nen i 2021 med fire effek­tive hacks

Styrk innova­tio­nen i 2021 med fire effek­tive hacks Vi har identi­fi­ce­ret fire effek­tive hacks fra de mest innova­tive virksom­he­der, som andre med fordel kan imple­men­tere. Brug dem til at innovere hurti­gere, billi­gere og med større effekt.  ...