Business innova­tion

Find nye løsnin­ger på jeres kriti­ske udfordringer

Vi hjælper virksom­he­der med at designe, validere og lancere nye løsnin­ger på deres kriti­ske udfor­drin­ger. Det fleste af vores ydelser kan også leveres virtuelt.

Value propo­si­tion

Kom hurtigt og billigt på marke­det med fremti­dens løsninger

Innova­tion handler om at designe og kommerci­a­li­sere nye og profi­table løsnin­ger på virksom­he­dens mest kriti­ske udfordringer.

Vi hjælper med at designe, validere og lancere de minimal awesome propducts, som vil give nye og profi­table vækstkurver.

Fremtids­sce­na­rier

Kend den fremtid, I skal innovere til

Design sprint

Design og test løsnin­ger på jeres udfor­drin­ger på mindre end en uge

Få metoder er så effek­tive som et design sprint , når der skal desig­nes konkrete løsnin­ger på virksom­he­dens udfordringer.

Test og valide­ring af ideer

Tag risikoen ud af jeres innovationsprojekter

Test og valider jeres innova­tions­pro­jek­ters kriti­ske hyposter og pitch en trovæ­dig business case, der er fri for tro og synsninger. 

Lean startup

Kom hurtigt på marke­det med et minimal awesome product

Vi hjælper jer med at komme hurtigt og billigt i marke­det med jeres bedste ideer.

Business model innovation

Skalér jeres bedste ideer med den rigtige forretningsmodel

På mindre end en uge hjælper vi med at designe og teste en profi­ta­bel og skaler­bar forret­nings­mo­del for jeres mest lovende innovationsmuligheder.

Artikel

Sådan rammes jeres virksom­hed af COVID19

Corporate startup program

Kommerci­a­li­ser jeres bedste ideer på kun tre måneder

På tre måneder fører vi jeres innova­tions­team igennem en accele­re­ret proces, hvor vi sammen desig­ner, tester og valide­rer en profi­ta­bel løsning på en kritisk udfordring.

Tal med en ekspert

Book et virtu­elt møde

Ring til os på 7022 2424 eller find en ledig tid i vores kalen­der, book det tidspunkt der passer dig bedst, og vi ringer dig op på det aftalte tidspunkt.

Cases, guides og værktøjer

Tilmeld dig i dag