Business model innova­tion

Skalér ideerne med den rigtige forret­nings­mo­del

På mindre end en uge hjælper vi jer med at designe og teste en profi­ta­bel og skaler­bar forret­nings­mo­del for jeres mest lovende innova­tions­mu­lig­he­der.

Value propo­si­tion

Design og test en ny forret­nings­mo­del på kun én uge

De fleste virksom­he­der konkur­re­rer i dag på tekno­logi og produk­te­gen­ska­ber. De ender ofte med at konkur­rere i et red ocean

 

På 3–5 dage hjælper vi jer med at designe og teste en eller flere proto­ty­per på en profi­ta­bel og skaler­bar forret­nings­mo­del.

Konkrete resul­ta­ter

Opnå fem resul­ta­ter med business model innova­tion

FIND DEN RETTE FORRETNINGSMODEL
Vi hjælper jer med at designe, teste og validere en profi­ta­bel forret­nings­mo­del for jeres mest lovende innova­tions­mu­lig­he­der.

SKAB STØRRE AFKAST AF INNOVATIONSBUDGETTET
Virksom­he­der, der formår at innovere på forret­nings­mo­del­len og ikke kun på tekno­logi og produk­te­gen­ska­ber, tjener flere penge på deres idéer.

REDUCER RISIKOEN FOR AT BLIVE DISRUPTET
Virksom­he­der, der formår at konkur­rere på forret­nings­mo­del­len frem for tekno­logi og produk­te­gen­ska­ber alene, er mindre sårbare overfor disrup­tion.

STYRK VIRKSOMHEDENS INNOVATIONSKULTUR
Der er ikke nogen bedre vej til en stærk innova­tions­kul­tur end at tjene penge på de nye produk­ter og servi­ces, virksom­he­den udvik­ler.

STYRK DIN AUTORITET SOM INNOVATIONSLEDER
Når det gælder innova­tio­nens legiti­mi­tet, findes der ikke noget mere effek­tivt end profi­ta­bel innova­tion.

Inter­es­se­ret i at høre mere?

Book et tidspunkt, der er passer dig

Ring til os på 7022 2424 eller book et tidspunkt der passer dig. Så sender vi et virtu­elt mødelink til det aftalte tidspunkt.

Modtag cases, guides og værktø­jer

Tilmeld dig i dag