Fremtids­sce­na­rier

Tag et spring ind i fremtiden

Vi hjælper med at designe fremtids­sce­na­rier, som vil bringe jeres innova­tions­pro­jek­ter ind i en ny og spændende fremtid.

Value propo­si­tion

Kom godt fra start med innovationsprojektet

Innova­tion handler om at designe fremti­dens løsnin­ger. Fakta er dog, at de fleste innova­tions­pro­jek­ter handler om at løse forti­dens proble­mer. Det giver det forkerte fokus.

 

Vi viser den fremtid, I skal innovere til. I bliver inspi­re­ret af de vigtig­ste megatrends og tekno­lo­gier og intro­du­ce­ret til de startups, som lige nu forsø­ger af disrupte jer.

Konkrete resul­ta­ter

Opnå fem konkrete resul­ta­ter med erfarin­ger fra fremtiden

FÅ ET FÆLLES BILLEDE AF DEN FREMTID, I SKAL INNOVERE TIL
Med et fælles billede af fremtids­sce­na­ri­erne skaber I et unikt afsæt til at kunne udvikle fremti­dens løsninger.

BRING JERES INNOVATIONSPROJEKT IND I FREMTIDEN
Ved at bringe jeres innova­tions­pro­jekt ind i fremti­den øger I chancen for at skabe nye produk­ter og forret­nings­mo­del­ler, der kan generere ny vækst.

GØR USIKKERHED TIL EN MULIGHED FREM FOR EN TRUSSEL
Ved at betragte usikker­hed som en mulig­hed frem for en trussel, kan I begynde at agere frem for blot at reagere.

INNOVER MED HØJERE TRÆFSIKKERHED
Ved at forholde jer proak­tivt til fremti­den, øger I sandsyn­lig­he­den for at blive en del af den.

BLIV ANERKENDT SOM EN FREMSYNED VIRKSOMHED
Fremti­den er spændende, og mulig­he­derne er store for de ledere og virksom­he­der, der ser dem først og formår at agere på dem.

Tal med en ekspert

Book et virtu­elt møde

Ring til os på 7022 2424 eller find en ledig tid i vores kalen­der, book det tidspunkt der passer dig bedst, og vi ringer dig op på det aftalte tidspunkt.

Modtag vores måned­lige nyhedsbrev

Gratis tilmel­ding