Test og valide­ring af ideer

Test og valider jeres ideer med små og hurtige eksperimenter

Test og valider jeres innova­tions­pro­jek­ters usikker­he­der, og pitch trovæ­dige business cases, der er fri for tro og synsninger.

Value propo­si­tion

Byg business cases, du tør investere dine egne penge i

72% af alle innova­tions­pro­jek­ter lever ikke op til forvent­nin­gerne. Primært fordi beslut­nin­ger træffes på baggrund af, hvad man tror vil fungere. Ideen ser god ud på papir, men den er baseret på tro og synsninger. 

 

Vi skræd­der­syr hurtige og billige ekspe­ri­men­ter, som giver klare svar på de mest kriti­ske hypote­ser. På den måde reduce­rer I risikoen og øger sandsyn­lig­he­den for at få succes med jeres innovationsprojekt.

Konkrete resul­ta­ter

Opnå fem resul­ta­ter med vores skræd­der­sy­ede eksperimenter

UNDGÅ AT SPILDE RESSOURCER PÅ IDEER, INGEN EFTERSPØRGER
Vi tester og valide­rer jeres ideer gennem små og hurtige ekspe­ri­men­ter og lader data fortælle jer, om ideen har poten­ti­ale eller ej.

FÅ EN EKSPERIMENTERENDE TILGANG TIL AT TESTE OG VALIDERE IDEER
Jo hurti­gere og billi­gere I kan teste og validere jeres ideer, desto større er mulig­he­derne for at skabe ny og profi­ta­bel vækst. Vi giver jer værktøjskas­sen, I kan bruge igen og igen.

REDUCER RISIKOEN VED AT INVESTERE I INNOVATION
Ved at teste og validere projek­tets mest kriti­ske usikker­he­der tidligt og billigt, kan I investere med større sikker­hed i de faser, hvor omkost­nin­gerne er størst.

BYG SOLIDE BUSINESS CASES FOR INNOVATION
Business cases for innova­tion er i mange virksom­he­der for lette at skyde ned, da de er baseret på tro og synsnin­ger. Vi hjælper jer til at undgå den fælde.

STYRK DIN TROVÆRDIGHED SOM INNOVATIONSLEDER
Vores tilgang til test og valide­ring af innova­tions­mu­lig­he­der giver innova­tio­nen legiti­mi­tet og øger dermed din trovær­dig­hed og gennem­slags­kraft som innovationsleder.

Tal med en ekspert

Book et virtu­elt møde

Ring til os på 7022 2424 eller find det tidspunkt i vores kalen­der, som passer dig bedst. Vi sender dig mødelink direkte til din indbakke.

Modtag vores måned­lige updates