Cases

Vi lever af at skabe resul­ta­ter sammen med vores kunder

Innova­tion skal først og fremmest hjælpe vores kunder til at skabe en bedre og mere konkur­ren­ce­dyg­tig virksom­hed. Det deler vi gerne nogle konkrete eksemp­ler på.

Tid til ro

Rejse­bu­reau skaber sig til ny vækst midt i coronakrisen

Vi hjælper virksom­he­der med at designe og imple­men­tere moderne innova­tions­mo­del­ler, der sikrer en mere syste­ma­tisk og værdi­ska­bende tilgang til innovation.

SKOV

SKOV sætter turbo på den digitale innovation

TRYG

Tryg skaber resul­ta­ter med ventu­re­ba­se­ret innovations-model

NORLYS

Det er blevet lettere at vise værdien af innovation

Norlys er blevet bedre til at værdi­sætte innova­tions­pro­jek­terne. Blue Trampo­line hjalp dem med at designe metoderne og værktøjerne.

Book et virtu­elt møde

Hvad kan vi gøre for jer?

Ring til os på 7022 2424 eller book et tidspunkt der passer dig godt, og vi ringer dig op på det aftalte tidspunkt.

Følg med i vores arbejde og resutater