Cases

Vi lever af at skabe resul­ta­ter sammen med vores kunder

Innova­tion skal først og fremmest hjælpe vores kunder til at skabe en bedre og mere konkur­ren­ce­dyg­tig organi­sa­tion. Læs mere om nogle af vores cases.

Tid til ro

Rejse­bu­reau skaber sig til ny vækst midt i coronakrisen

Vi hjælper virksom­he­der med at designe og imple­men­tere moderne innova­tions­mo­del­ler, der sikrer en mere syste­ma­tisk og værdi­ska­bende tilgang til innovation.

SKOV

SKOV sætter turbo på den digitale innovation

Offent­lig innovation

Aarhus Kommune bringer ideerne tættere på borgerne

Se hvordan vi har hjulpet Aarhus Kommune med at designe en ny innova­tions­mo­tor, som tager afsæt i borger­nes perspektiv.

Styrk virksom­he­dens innovationskraft

Kom med i vores Innova­tion Lunch Club

Få inspira­tio­nen, erfarin­gerne og ekspert­hjæl­pen til at styrke virksom­he­dens innovationskraft.

TRYG

Tryg skaber resul­ta­ter med ventu­re­ba­se­ret innovations-model

NORLYS

Det er blevet lettere at vise værdien af innovation

Norlys er blevet bedre til at værdi­sætte innova­tions­pro­jek­terne. Blue Trampo­line hjalp dem med at designe metoderne og værktøjerne.

Inter­es­se­ret i at høre mere?

Book et onlinemøde

Ring til os på 7022 2424 eller book et tidspunkt i vores mødeka­len­der der passer dig. Så sender vi et mødelink direkte til din indbakke.

Følg med i vores arbejde

Tilmeld dig vores nyhedsbrev