Halvde­len af CEOs taler ikke med investo­rerne om innovation

Halvde­len af CEOs taler ikke med investo­rerne om innovation

Halvde­len af CEOs taler ikke med investo­rerne om innovation En gennem­gang af de største danske børsno­te­rede virksom­he­ders seneste earnings calls viser, at halvde­len af dem ikke nævnte innova­tion én eneste gang. Henrik Karlsen De største virksom­he­der i...
Styrk innova­tio­nen i 2021 med fire effek­tive hacks

Styrk innova­tio­nen i 2021 med fire effek­tive hacks

Styrk innova­tio­nen i 2021 med fire effek­tive hacks Vi har identi­fi­ce­ret fire effek­tive hacks fra de mest innova­tive virksom­he­der, som andre med fordel kan imple­men­tere. Brug dem til at innovere hurti­gere, billi­gere og med større effekt.  ...
En gennem­gang af Aarhus Kommu­nes nye innovationsmotor

En gennem­gang af Aarhus Kommu­nes nye innovationsmotor

En gennem­gang af Aarhus Kommu­nes nye innovationsmotor Se vores gratis on-demand webinar og få et konkret indblik i Aarhus Kommu­nes nye innovationsmotor. Henrik Karlsen Innova­tion er i mange af landets kommu­ner blevet et vigtigt element på den strate­gi­ske...
Fire årsager til, at virksom­he­der ikke reage­rer på disruption

Fire årsager til, at virksom­he­der ikke reage­rer på disruption

Fire årsager til, at virksom­he­der ikke reage­rer på disrup­tion Vi har identi­fi­ce­ret fire årsager til, hvorfor etable­rede virksom­he­der ofte reage­rer for sent på disrup­tion fra nye forret­nings­mo­del­ler.   Henrik Karlsen En under­sø­gelse fra KPMG...
10 KPI’er der holder virksom­he­dens innova­tion på sporet

10 KPI’er der holder virksom­he­dens innova­tion på sporet

10 KPI’er der holder virksom­he­dens innova­tion på sporet De virksom­he­der der har imple­men­te­ret lærings- og handlings­o­ri­en­te­rede KPI’er for innova­tion, udvik­ler både en mere strate­gisk og mere værdi­ska­bende tilgang til innova­tion.   Research fra...