12 hacks til at styrke virksom­he­dens innovationskraft

12 hacks til at styrke virksom­he­dens innovationskraft

12 hacks til at styrke virksom­he­dens innova­tions­kraft Vi har lavet guide med 12 hacks, som I kan bruge til at styrke innova­tions­kraf­ten i jeres virksom­he­den. Henrik Karlsen Det er ikke længere de store virksom­he­der, der vinder over de små. Det er blevet de...
Fire årsager til, at virksom­he­der ikke reage­rer på disruption

Fire årsager til, at virksom­he­der ikke reage­rer på disruption

Fire årsager til, at virksom­he­der ikke reage­rer på disrup­tion Vi har identi­fi­ce­ret fire årsager til, hvorfor etable­rede virksom­he­der ofte reage­rer for sent på disrup­tion fra nye forret­nings­mo­del­ler.   Henrik Karlsen En under­sø­gelse fra KPMG...
10 KPI’er der holder virksom­he­dens innova­tion på sporet

10 KPI’er der holder virksom­he­dens innova­tion på sporet

10 KPI’er der holder virksom­he­dens innova­tion på sporet De virksom­he­der der har imple­men­te­ret lærings- og handlings­o­ri­en­te­rede KPI’er for innova­tion, udvik­ler både en mere strate­gisk og mere værdi­ska­bende tilgang til innova­tion.   Research fra...
Så hårdt rammes jeres forret­nings­mo­del af COVID-19

Så hårdt rammes jeres forret­nings­mo­del af COVID-19

Så hårdt rammes jeres forret­nings­mo­del af COVID-19 Vi har identi­fi­ce­ret fem fælles­træk hos de virksom­he­der og forret­nings­mo­del­ler, der vil blive ramt aller­hår­dest af COVID-19 Henrik Karlsen Om end styrken er aftagende, bliver COVID-19 ved med at sprede...
Så udsat er jeres virksom­hed for digital disruption

Så udsat er jeres virksom­hed for digital disruption

Så udsat er jeres virksom­hed for digital disrup­tion De digitale rebel­ler er her, og de er godt i gang med at vende op og ned på de kendte spille­reg­ler i mange industrier. Henrik Karlsen De digitale rebel­ler er her, og de er godt i gang med at vende op og ned på...