Corporate startup program

Skab en ny forret­ning på bare tre måneder

På tre måneder fører vi jeres innova­tions­team igennem en accele­re­ret proces, hvor vi sammen desig­ner, tester og valide­rer en profi­ta­bel løsning på en kritisk udfordring.

Value propo­si­tion

Sæt turbo på jeres innovationsprojekt

Mange virksom­he­der har svært ved at matche de store ambitio­ner med fremdrift og resula­ter, når det kommer til innova­tion. Det vil vi gerne gøre noget ved.

På bare tre måneder fører vi jeres innova­tions­teams igennem vores corporate startup proces, og finder en kommerciel løsning på en kritisk udfordring.

Corporate Startup Program

Sådan funge­rer vores Corporate Startup Program

Fase 1

DESIGN AF PROTOTYPER
Sammen med jeres innova­tions­team desig­ner vi proto­ty­per på konkrete servi­ces og produk­ter, som kan have værdi for jeres kunder og samti­dig kan styrke jeres forretning.

FASE 2

TEST OG VALIDERING AF DE BEDSTE PROTOTYPER
Vi bringer proto­ty­perne i marke­det og tester dem på konkrete kunder og brugere. Proces­sen er itera­tiv og fortsæt­ter, til vi har en valide­ret løsning.

Fase 3

DESIGN AF PROFITABEL FORRETNINGSMODEL
At finde den rigtige forret­nings­mo­del er ligeså kritisk som at designe det rigtige produkt. Vi desig­ner, tester og valide­rer en profi­ta­bel forret­nings­mo­del til jeres nye løsning.

Fase 4

LANCERING AF MINIMAL AWESOME PRODUCT
Vi hjælper jeres minimal awesome product i marke­det. Og vi efter­la­der jer først, når I står med et kunde­va­li­de­ret roadmap for, hvordan det gradvist kan forbedres.

Corporate Startup Program

Vi skaber konkrete resultater

I UDVIKLER EN LØSNING, DER GØR EN FORSKEL FOR JERES KUNDER
Vores Corporate Startup Program handler først og fremmest om at løse jeres kunders proble­mer bedst og på en måde, som er profi­ta­bel for jer.

I REDUCERER TIME-TO-MARKET
Vores Corporate Startup Program følger en accele­re­ret proces, der sikrer, at I kommer hurtigt og billigt i marke­det med et minimal awesome product, som jeres kunder vil elske.

I RAMMER MARKEDET MED EN VALIDERET FORRETNINGSMODEL
Mange innova­tions­teams ignore­rer udfor­drin­gen med at finde den rette forret­nings­mo­del. Vores Corporate Startup Program sikrer, at I ikke falder i den fælde.

I FÅR EN AGIL OG SYSTEMATISK INNOVATIONSPROCES
I får en innova­tions­pro­ces, som hjælper jer til at innovere ligeså godt som de bedste startups.

STYRK VIRKSOMHEDENS INNOVATIONSKULTUR
Der er ikke nogen bedre vej til en stærk innova­tions­kul­tur end oplevel­sen af at tjene penge på de nye produk­ter og servi­ces, som virksom­he­den udvikler.

Inter­es­se­ret i at høre mere?

Book et gratis onlinemøde

Ring til os på 7022 2424 eller find en ledig tid i vores kalen­der. Så sender vi et mødelink direkte til din indbakke.

Hold dig opdateret

Få vores nyhedsbrev