Design sprint

Løs en kritisk udfor­dring på mindre end en uge

På mindre end en uge hjælper vi jer med at designe og teste en ny og innova­tiv løsning på jeres mest kriti­ske udfor­drin­ger. Vores design sprint kan både levere fysisk og online.

Book et design sprint og

Få nye svar på jeres mest kriti­ske udfordringer

Erstat lange udvik­lings­for­løb med korte design sprint og find hurti­gere og bedre løsnin­ger på virksom­he­dens mest kriti­ske udfordringer. 

 

På mindre end uge hjælper vores design sprint team jer med at udvikle og teste konkrete ideer og protoy­per, der kan bringe jer foran innovationskurven.

Konkrete resul­ta­ter

Opnå konkrete resul­ta­ter med vores design sprint

FORSTÅ JERES KUNDER OG BRUGERE BEDRE
En vigtig del af et design sprint er forstå­el­ses­fa­sen, hvor fokus flyttes til de jobs-to-be-done, jeres kunder og brugere søger en løsning på.

FÅ JERES IDEER I MARKEDET HURTIGT OG BILLIGT
På mindre end en uge desig­ner vi nye ideer og proto­ty­per, som vi tester på konkrete kunder og brugere. Det giver jer hurtig læring, som er fri for tro og synsninger.

OPNÅ BUY-IN FRA VIRKSOMHEDENS VIGTIGSTE INTERESSENTER
Hurtige og ufiltre­ret feedback fra kunder og brugere er et stærkere redskab end dyre markeds­a­na­ly­ser, når der skal opnås buy-in fra virksom­he­dens vigtigte interessenter.

REDUCER RISIKOEN VED AT INVESTERE I INNOVATION
Ved hurtigt og billigt at teste de mest kriti­ske hypote­ser bag jeres ideer, undgår I at spilde ressour­cer på at lancere løsnin­ger, som har ringe chancer for at blive en succes.

STYRK JERES INNOVATIONSKOMPETENCER
I løbet af ugen får I konkret og hands-on erfaring med, hvordan I fremad­ret­tet kan arbejde både agilt og syste­ma­tisk med at designe og teste ideer og prototyper.

Inter­es­se­ret i at høre mere?

Book et gratis onlinemøde

Ring til os på 7022 2424 eller book et tidspunkt der passer dig. Så sender vi et mødelink direkte til din indbakke.

Hold dig opdateret

Få vores nyhedsbrev