10. februar: Få succes med virtu­elle design sprints

Deltag i vores live webinar onsdag den 10. februar kl. 10.00 og lær, hvordan I får succes med digitale designs sprints.

Design sprints er i mange organi­sa­tio­ner en af de mest foretrukne metoder, når det handler om at udvikle, teste og validere nye ideer. Flere er begyndt at foretrække virtu­elle design sprints. Bl.a. for at spare penge og for bedre at kunne håndtere uforud­si­ge­lig­he­den i eventu­elle corona­re­strik­tio­ner. Men mest af alt fordi mange har lært, at virtu­elle design sprints faktisk funge­rer bedre end fysiske.

Men hvordan gør man? Og hvordan sikrer man, at man holder fokus og engang­ment højt over flere dage i et virtu­elt format? De og mange flere spørgs­mål sætter vi fokus på i dette webinar.

Fem grunde til at deltage 

Her er fem gode grunde til at deltage i vores kommende live webinar, som afhol­des torsdag den 10. februar.

Fx vil du lære:

  • Hvorfor organi­sa­tio­ner i stigende grad foretrække det virtu­elle design sprint format
  • Hvordan du bedst muligt planlæg­ger og gennem­fø­rer et virtu­elt design sprint
  • Hvilke digitale platforme der bedst egner sig til virtu­elle design sprints
  • Hvordan du holder delta­gerne engage­ret i løbet af hele sprintet
  • Hvordan en dreje­bog, der sikrer fremdrift og resul­ta­ter, kan se ud

  Tilmeld dig gratis i dag

  Du kan tilmelde dig vores live webinar, som afhol­des torsdag den 10. februar kl. 10.00 ved at udfylde formu­la­ren neden­for. Det varer en time