Første netværks­møde i vores Innova­tion Lunch Club

Vi glæder os til at se dig på Hotel Comwell i Kolding mandag den 13. decem­ber, hvor vi sammen skal designe et spændende agenda for netværks­mø­de­rne i 2022.

Inter­es­sen for vores Innova­tion Lunch Club har været stor, og vi er nu klar til at invitere dig til det først netværks­møde. Det afhol­des mandag den 13. decem­ber fra kl. 10 til 15 på Hotel Comwell, Skovbry­net 1 i Kolding.

Formå­let med dette første netværks­møde er at intro­du­cere medlem­merne for hinan­den og sammen designe en spændende agenda for de fire netværks­mø­der i 2022. Vores klare ambition med mødet er, at vi ender med en fokuse­ret agenda, som konkret vil hjælpe dig og din virksom­hed til at give innova­tio­nen et løft.

Fire grunde til at deltage

Her er fire gode grunde til at deltage i netværksmødet.

  • Mød de andre medlem­mer, som alle er nysger­rige og ambitiøse innovationsprofiler.
  • Lær hvordan de bedste virksom­he­der i verden formår at skabe en balance mellem drift og innovation.
  • Få direkte indfly­delse på agendaen for netværks­mø­de­rne i 2022.
  • Lær hvordan du bedst kan bruge medlem­ska­bet til at give innova­tion i din virksom­hed et løft.

Mødet starter kl. 10 og slutter senest kl. 15.

Bekræft din deltagelse

Bekræft venligst din delta­gelse ved at udfylde formu­la­ren nedenfor.