Innova­tion audit

Få en plan for, hvordan I bedst styrker innovationskraften

Vores uvildige innova­tion audit giver jer et præcis og fælles billede af virksom­he­dens organi­sa­to­ri­ske innova­tions­kraft og konkrete anbefa­lin­ger til, hvordan I styrker den.

Vores ambition er give jer

En klar plan for at styrke innovationskraften

74% af alle CEO’s frygter, at deres virksom­hed bliver disrup­tet af nye tekno­lo­gier eller mere innova­tive forret­nings­mo­del­ler. Kun 6% af dem mener, at de selv har innova­tions­kraf­ten til at reagere på truslen.

På kun fire uger gennem­fø­rer vi en uvildig innova­tion audit og giver jer en konkret og handlings­o­ri­en­te­ret plan for, hvordan I bedst kan styrke jeres organi­sa­to­ri­ske innovationskraft.

Konkrete resul­ta­ter

Vores innova­tion audit giver konkrete resultater

FÅ EN FÆLLES FORSTÅELSE FOR, HVORDAN EN INNOVATIV VIRKSOMHED SER UD
Vi hjælper jer til at få et fælles og reelt billede af, hvordan en innova­tiv virksom­hed ser ud, og hvad der skal til for at skabe den i praksis.

FÅ EN UVILDIG MÅLING AF VIRKSOMHEDENS INNOVATIONSKRAFT
I får en komplet, uvildig og evidens­ba­se­ret måling af virksom­he­dens nuværende innova­tions­kraft. Jeres måling bench­mar­kes op imod sammen­lig­ne­lige virksomheder.

FÅ EN PLAN FOR, HVORDAN I STYRKER VIRKSOMHEDENS INNOVATIONSKRAFT
Med afsæt i innova­tion audit desig­ner vores eksper­ter i samar­bejde med jer en konkret plan for, hvordan I kan styrke virksom­he­dens innovationskraft.

VIS KUNDER OG SAMARBEJDSPARTNERE, AT I TAGER INNOVATION ALVORLIGT
Brug resul­ta­tet fra jeres innova­tion audit til at kommu­ni­kere, at I tager innova­tion alvor­ligt. Og at I arbej­der målret­tet med at blive bedre. Certi­fi­ka­tet fås både fysisk og digitalt.

Inter­es­se­ret i at høre mere?

Book et gratis onlinemøde

Ring til os på 7022 2424 eller book det tidspunkt der passer dig bedst. Så sender vi et mødelink til din indbakke.

Hold dig opdateret

Få vores nyhedsbrev