Innova­tions­kraft

En stærk innova­tions­kraft er altaf­gø­rende for jeres konkurrenceevne

Vi har hjulpet flere end 250 virksom­he­der til at innovere hurti­gere, billi­gere og med større effekt. De fleste af vores ydelser kan leveres virtuelt.

Kort om innovationskraft

Evnen til at innovere bør være jeres vigtig­ste konkurrencefordel

89% af alle danske virksom­he­der er enige i, at evnen til at innovere er helt afgørende for deres vækst og konkur­ren­ce­evne. Allig­vel er kun 6% af alle CEO’s tilfredse med de innova­tions­re­sul­ta­ter, virksom­he­der leverer.

Innova­tions­kraf­ten skal med andre ord styrkes. Neden­for kan du læse mere om vores ydelser, som har hjulpet flere end 250 private og offent­lige virksom­he­der til at innovere bedre, billi­gere og med større effekt.

Innova­tions­må­ling

Få en klar plan for at styrke virksom­he­dens innovationskraft

Innova­tions­stra­tegi

Få en fremtids­o­ri­en­te­ret vision og strategi for innovation

Organi­sa­to­risk struktur

Giv innova­tio­nen optimale betin­gel­ser for at skabe resultater

Innova­tions­mo­del­ler

Skab en model så I kan innovere hurti­gere, billi­gere og med større effekt

Innova­tion Excel­lence Program

Den hurtig­ste og billig­ste vej til en stærkere innovationskultur

Innova­tions­regn­skab

Mål, styrk og kommu­ni­ker effek­ten af jeres innovation

12 hacks fra landets mest innova­tive virksomheder

Download vores gratis guide