Innova­tions­mo­del­ler

Skab resul­ta­ter med en ventu­re­ba­se­ret innovationsmodel

Med en ventu­re­ba­se­ret innova­tions­mo­del kan etable­rede virksom­he­der innovere ligeså hurtigt og godt som de bedste startups.

Value propo­si­tion

Innovér som de bedste startups

73% af alle profes­sio­nelle innova­tions­folk foretræk­ker en ventu­re­ba­se­ret innova­tions­mo­del, da den hjælper til at innovere hurti­gere, billi­gere og med større effekt.

Vi hjælper med at designe og imple­men­tere ventu­re­ba­se­rede innova­tions­mo­del­ler, så I kan øge værdien af jeres bedste ideer.

Konkrete resul­ta­ter

En ventu­re­ba­se­ret innova­tions­mo­del giver fem konkrete resultater

EN AGIL OG SYSTEMATISK INNOVATIONSMODEL
En agil og syste­ma­tisk innova­tions­mo­del hjælper jer til at innovere lige så godt som de bedste startups — og ligeså hurtigt.

UNDGÅ AT SPILDE PENGE PÅ IDEER, INGEN EFTERSPØRGER
Den ventu­re­ba­se­rede innova­tions­mo­del sikrer, at I hele tiden investe­rer klogt og gradvist i de ideer, som viser det største potentiale.

FÅ DE RIGTIGE INNOVATIONSVÆRKTØJER
Vi desig­ner de rigtige værktø­jer og lærer jer at bruge dem, så I kan innovere hurti­gere, billi­gere og med større effekt.

KOMMUNIKER FREMDRIFT PÅ ET LETFORSTÅELIG MÅDE
Mange har vanske­ligt ved at kommu­ni­kere innova­tions­pro­jek­ters fremdrift og værdi­ska­belse. Det problem løser den ventu­re­ba­se­rede innova­tions­mo­del også for jer.

BLIV ANERKENDT SOM EN STÆRK INNOVATIONSLEDER
Den ventu­re­ba­se­rede innova­tions­mo­del hjælper til at træffe beslut­nin­ger på et bedre grund­lag. På den måde bliver det mindre risiko­fyldt at investere i innovation.

Inter­es­se­ret i at høre mere?

Book et gratis onlinemøde

Ring til os på 7022 2424 eller find et tidspunkt i vores kalen­der, som passer dig. Vi sender et mødelink direkte til din indbakke.

Modtag vores måned­lige updates