Innova­tions­stra­tegi

Sæt en stærkere strate­gisk dagsor­den for innovation

På bare én uge hjælper vi jer med at designe og opnå buy-in for en fremtids­o­ri­en­te­ret innovationsstrategi.

Value propo­si­tion

Få en innova­tions­stra­tegi, organi­sa­tio­nen kan forstå

En klar og fremtids­o­ri­en­te­ret innova­tions­stra­tegi sikrer, at virksom­he­dens kreativ­ti­tet fokuse­res mod den fremtid, I ønsker at skabe. Og at investe­rin­gerne rettes mod de innova­tions­mu­lig­he­der, der kan reali­sere den fremtid.

På bare én uge hjælper vi med at designe en klar og  fremtids­o­ri­en­te­ret innova­tions­stra­tegi, som jeres organi­sa­tio­nen kan forså og handle på. Vi hjælper jer også med at opnå buy-in fra de vigtig­ste interessenter.

Opnå fem konkrete resultater

FÅ EN KLAR OG FREMTIDSORIENTERET INNOVATIONSSTRATEGI
Vi hjælper jer med at designe en vision og strategi for innova­tio­nen. Den vil rette virksom­he­dens kreati­vi­tet mod den fremtid, I ønsker at skabe.

FÅ DEFINERET DE VIGTIGSTE INNOVATIONSTEMAER
Vi hjælper med at definere de konkrete innova­tions­te­maer, hvor de største poten­ti­a­ler ligger gemt.

FÅ BUY-IN FRA DE VIGTIGSTE INTERESSENTER
En innova­tions­stra­tegi er intet værd uden reelt buy-in fra de vigtig­ste inter­es­sen­ter. Vi hjælper med at sikre den.

FÅ ET BESKYTTET INNOVATIONSBUDGET
Vi hjælper med at tiltrække ressour­cer til jeres innova­tions­stra­tegi og designe de investe­rings­pro­ces­ser, som skal sikre størst mulig effekt af jeres innovationsbudget.

SÆT KLARE KPI’ER FOR INNOVATION
Vi hjælper med at designe de rigtige KPI’er for innova­tion, som kan hjælpe jer med dokumen­tere og kommu­ni­kere organi­sa­tio­nens return-on-innovation.

Tal med en ekspert

Book et virtu­elt møde

Ring til os på 7022 2424 eller find det tidspunkt i vores kalen­der, som passer dig bedst. Vi sender dig mødelink direkte til din indbakke.

Modtag vores måned­lige updates