Måling af innovationskraften

Få en plan for, hvordan I bedst styrker innovationskraften

En uvildig måling af virksom­he­dens innova­tions­kraft og konkrete anbefa­lin­ger til, hvordan I bedst styrker den. 15 års datagrund­lag fra flere end 250 offent­lige og private virksomheder

Value propo­si­tion

Få en klar plan for, hvordan I bliver bedre til at innovere

74% af alle CEO’s frygter, at deres virksom­hed bliver disrup­tet af nye tekno­lo­gier eller mere innova­tive forret­nings­mo­del­ler. Kun 6% af dem mener, at de er innova­tions­pa­rate nok til selv at disrupte andre.

På kun fire uger gennem­fø­rer vi en uvildig innova­tions­må­ling og desig­ner en konkret plan for, hvordan I bedst kan styrke virksom­he­dens innovationskraft.

Konkrete resul­ta­ter

Vores innova­tions­må­ling giver jer fire konkrete resultater

FÅ EN FÆLLES FORSTÅELSE FOR, HVORDAN EN INNOVATIV ORGANISATION SER UD
Vi hjælper jer til at få et fælles og reelt billede af, hvordan en innova­tiv organi­sa­tion ser ud, og hvad der skal til for at skabe den i praksis.

FÅ EN UVILDIG MÅLING AF VIRKSOMHEDENS INNOVATIONSKRAFT
I får en komplet, uvildig og evidens­ba­se­ret måling af virksom­he­dens nuværende innova­tions­kraft. Jeres måling bench­mar­kes op imod sammen­lig­ne­lige virksomheder.

FÅ EN PLAN FOR, HVORDAN I STYRKER VIRKSOMHEDENS INNOVATIONSKRAFT
Med afsæt i innova­tions­må­lin­gen desig­ner vores eksper­ter i samar­bejde med jer en konkret plan for, hvordan I styrker virksom­he­dens innovationskraft.

VIS KUNDER OG SAMARBEJDSPARTNERE, AT I TAGER INNOVATION ALVORLIGT
Brug resul­ta­tet fra innova­tions­må­lin­gen til at kommu­ni­kere, at I tager innova­tion alvor­ligt. Og at I arbej­der målret­tet med at blive bedre. Certi­fi­ka­tet fås både fysisk og digitalt.

Virtu­elt møde

Book det tidspunkt, der passer dig bedst

Ring til os på 7022 2424 eller book det tidspunkt, der passer dig bedst. Vi ringer dig op på det aftalte tidspunkt.

Modtag cases, guides og værktøjer

Tilmeld dig her