Ventu­re­ba­se­ret innovationsmodel

Kom hurti­gere på marke­det med jeres bedste ideer

Med en ventu­re­ba­se­ret innova­tions­mo­del kommer I hurti­gere på marke­det med de rigtige ideer — uden at påtage jer store risici.

Vores ambition er, at vores kunder skal

Innovére ligeså godt som de bedste startups

En ventu­re­ba­se­ret innova­tions­mo­del er selve motoren, der giver de gode ideer energi og reel fremdrift i jeres innovationsindsats. 

Vi hjælper virksom­he­der med at designe og integrere ventu­re­ba­se­rede innova­tions­mo­del­ler, så gode ideer kan udvik­les til nye vækst­kur­ver og bedre bundlinje.

Konkrete resul­ta­ter

En ventu­re­ba­se­ret innova­tions­mo­del giver resultater

FÅ EN AGIL OG SYSTEMATISK INNOVATIONSMODEL
En agil og syste­ma­tisk innova­tions­mo­del, som hjælper jer til at innovere lige så godt som de bedste startups — og med samme tempo.

SPOT DE GODE IDEER TIDLIGT OG INVESTER KLOGT I DEM
En ventu­re­ba­se­ret innova­tions­mo­del sikrer, at I investe­rer klogt, løbende og småt i jeres innova­tions­mu­lig­he­der. På den måde øger I løbende værdien af de bedste ideer.

FÅ DE RIGTIGE INNOVATIONSVÆRKTØJER
Vi desig­ner de rigtige værktø­jer og lærer jer at bruge dem, så I kan innovere hurti­gere, billi­gere og med større effekt.

KOMMUNIKER VÆRIDEN AF AF INNOVATION PÅ EN LETFORSTÅELIG MÅDE
Mange har svært ved at kommu­ni­kere fremdrif­ten og værdi­ska­bel­sen af virksom­he­dens innova­tions­ind­sats. Det problem løser den ventu­re­ba­se­rede innova­tions­mo­del for jer.

BLIV ANERKENDT SOM EN STÆRK INNOVATIONSLEDER
Den ventu­re­ba­se­rede innova­tions­mo­del hjælper til at træffe bedre beslut­nin­ger baseret på et sikkert grund­lag. Det giver målbare resul­ta­ter og organi­sa­to­risk buy-in.

Inter­es­se­ret i at høre mere?

Book et gratis onlinemøde

Ring til os på 7022 2424 eller find et tidspunkt i din kaleder, som passer dig. Så sender vi et mødelink direkte til din indbakke.

Hold dig opdateret

Få vores nyhedsbrev