Innova­tions­stra­tegi

Få en innova­tions­stra­tegi, organi­sa­tio­nen kan forstå

På mindre end en uge hjælper vi jer med at designe en klar og fremtids­o­ri­en­te­ret innova­tions­stra­tegi, som organi­sa­tio­nen kan forstå.

Vores ambition er at give jer

Et afsæt for at skabe fremti­dens virksomhed

Innova­tion handler om at skabe fremti­dens vækst­kur­ver. De virksom­he­der, der har en klar innova­tions­stra­tegi, skaber op til fem gange bedre resul­ta­ter end de, som ikke har en klar vision og strategi for innovation.

På mindre end en uge hjælper vi med at designe en klar og  fremtids­o­ri­en­te­ret innova­tions­stra­tegi, som jeres organi­sa­tio­nen kan forså og handle på. Vi hjælper jer også med at opnå buy-in fra de vigtig­ste interessenter.

Opnå fem konkrete resultater

FÅ EN KLAR OG FREMTIDSORIENTERET INNOVATIONSSTRATEGI
Vi hjælper jer med at designe en vision og strategi for innova­tio­nen. Den vil rette virksom­he­dens kreati­vi­tet mod den fremtid, I ønsker at skabe.

FÅ DEFINERET DE VIGTIGSTE INNOVATIONSTEMAER
Vi hjælper med at definere de konkrete innova­tions­te­maer, hvor de største poten­ti­a­ler ligger gemt.

FÅ BUY-IN FRA DE VIGTIGSTE INTERESSENTER
En innova­tions­stra­tegi er intet værd uden reelt buy-in fra de vigtig­ste inter­es­sen­ter. Vi hjælper med at sikre den.

FÅ ET BESKYTTET INNOVATIONSBUDGET
Vi hjælper med at tiltrække ressour­cer til jeres innova­tions­stra­tegi og designe de investe­rings­pro­ces­ser, som skal sikre størst mulig effekt af jeres innovationsbudget.

SÆT KLARE KPI’ER FOR INNOVATION
Vi hjælper med at designe de rigtige KPI’er for innova­tion, som kan hjælpe jer med dokumen­tere og kommu­ni­kere organi­sa­tio­nens return-on-innovation.

Inter­es­se­ret i at høre mere?

Book et onlinemøde

Ring til os på 7022 2424 eller book et tidspunkt der passer dig. Så sender vi et mødelink direkte til din indbakke.

Hold dig opdateret

Få vores nyhedsbrev