Vores priser

Vores forret­nings­mo­del er desig­net med jeres behov og økonomi for øje

Vi har skruet ned for de omkost­nin­ger, som ikke skaber værdi for kunderne. Det afspej­ler sig i vores priser.

Kort om vores forretningsmodel

Vi har husket at tage vores egen medicin

Marke­det har fortalt os, at 86% af alle virksom­he­der har behov for at styrke deres innova­tions­ind­sats, hvis de skal forblive relevante. 65% svarer samti­dig, at det er for dyrt at benytte sig af eksterne eksperter.

Vi har taget vores egen medicin og desig­net en forret­nings­mo­del, så vi kan hjælpe vores kunder med at innovere hurti­gere, billi­gere og med større effekt, uden at det behøver koste en formue.

Kontakt os for konkrete priser

Ring til os på 7022 2424 eller udfyld formu­la­ren neden­for. Så vender vi tilbage med priser hurtigst muligt.