Thomas Poeden­p­hant

Tlf: +44 7811 399 684

Mail: tp@bluetrampoline.com

Biografi

Thomas hjælper vores kunder med designe fremtids­o­ri­en­te­rede strate­gier og gennem­føre de foran­drin­ger, der skal til for at gøre innova­tion til en reel kernekompetence.

Thomas har de sidste 20 år arbej­det med strategi, foran­drings­le­delse og innova­tion hos virksom­he­der som Credit Suisse, HSBC og TNT. Derud­over har han arbej­det som manage­ment konsu­lent hos Accen­ture og PA Consulting.

Udover sin store prakti­ske erfaring har Thomas en MBA fra Cranfi­eld Univer­sity i England. Han er er også certi­fi­ce­ret design sprint facilitator.

Thomas er født og opvok­set i Danmark, men har de sidste 20 år boet og arbej­det i London.