Vores navn

Blue Trampo­line er måden at innovere på

Blue fortæl­ler om vores måde at tænke på. Trampo­li­nen handler om at give vores kunder afsæt­tet til at imple­men­tere denne tænkning i deres innovation.

Den blå tankegang

Innovér bedre i en uforud­si­ge­lig verden

I den blå tanke­gang innove­rer vi ved at ekspe­ri­men­tere billigt og lære hurtigt. At ‘gøre’ i stedet for kun at tænke. At opsøge og afprøve nye ideer frem for at vente på, at de dukker op.

Hvor den blå farve fortæl­ler om vores tanke­gang, så handler innova­tion også om energi, leg og at turde hoppe højt. Trampo­li­nen giver vores kunder et godt afsæt for netop det.

Inter­es­se­ret i at høre mere?

Book et tidspunkt, der passer dig

Ring til os på 7022 2424 eller book et tidspunkt der passer dig. Så sender vi et virtu­elt mødelink til det aftalte tidspunkt.

Modtag cases, guides og værktøjer

Tilmeld dig i dag