Netværks­møde: Innova­tions­mo­del­ler der skaber resultater

10. maj mødes vi på Hotel Nyborg Strand, hvor vi vil arbejde med valg og imple­men­te­ring af de innova­tions­mo­del­ler, som bedst under­støt­ter jeres virksom­heds vision og strategi for innovation.

Næste netværks­møde i vores Innova­tion Lunch Club finder sted tirsdag den 10. maj på Hotel Nyborg Strand, Østerø­vej 2, 5800 Nyborg. Her vil vi gå i dybden med, hvordan virksom­he­der kan vælge og imple­men­tere de innova­tions­mo­del­ler, som bedst under­støt­ter deres vision og strategi for innovation.

Netværks­mø­det vil i høj grad være praktisk orien­te­ret. Du vil blive præsen­te­ret for i alt 16 forskel­lige innova­tions­mo­del­ler, som hver har deres styrker og begræns­nin­ger. Du vil sammen med dine netværks­kol­le­gaer identi­fi­cere den eller de innova­tions­mo­del­ler, som har det største poten­ti­ale i jeres virksom­hed og sammen vil I finde svar på, hvordan de kan imple­men­te­res i praksis.

Fem grunde til at deltage

Her er fem gode grunde til at deltage i netværks­mø­det 10. maj.

  • Lær de 16 forskel­lige innova­tions­mo­del­lers styrker og begræsninger.
  • Lær hvordan de konkret er taget i brug i nogle af verdens mest innova­tive virksomheder.
  • Find ud af, hvilke innova­tions­mo­del­ler der bedst under­søt­ter jeres vision og strategi for innovation.
  • Bliv klogere på, hvordan den eller de innova­tions­mo­del­ler, der giver bedst mening for jeres virksom­hed, kan imple­men­te­res i praksis.
  • Få sparring på jeres nuværende tilgang til innova­tion fra andre erfarne innovationsledere.

Mødet starter kl. 10 og slutter senest kl. 15.

Bekræft din deltagelse

Bekræft venligst din delta­gelse ved at udfylde formu­la­ren nedenfor.