Offent­lige virksomheder

Fremti­dens velfærd skabes gennem innovation

Vi har siden 2005 hjulpet offent­lige organi­sa­tio­ner til at innovere hurti­gere, billi­gere og med større effekt.

Vores ambition er, at vores kunder

Skal udvikle fremti­dens nye velfærdsløsninger

Den offent­lige sektors rolle i samfun­det er under forvand­ling, borger­nes forvent­nin­ger til velfærd er stigende , og sekto­rens økonomi er udfor­dret. Det stiller enorme krav til innovationskraften.

Vores mission er at hjælpe vores kunder til at innovere hurti­gere, billi­gere og med større effekt og værdi for borgerne. På den måde kan den offent­lige velfærd bedst fremtidssikres.

Book en bluetalk

Få de vigtig­ste best practi­ces på to timer

CASE

Aarhus Kommune skaber resul­ta­ter med ny innovationsmotor

Se hvordan vi har hjulpet Aarhus Kommune med at designe en ny innova­tions­mo­tor, som tager afsæt i borger­nes perspektiv.

Styrk organi­sa­tio­nens innovationskraft

Hvis I vil forbedre de organi­sa­to­ri­ske rammer for innovation

ACCELERER JERES INNOVATIONSPROJEKTER

Hvis konkrete ideer skal udvik­les, valide­res og realiseres

Inter­es­se­ret i at høre mere?

Book et gratis onlinemøde

Ring til os på 7022 2424 eller book et tidspunkt der passer dig. Så sender vi et mødelink direkte til din indbakke.

Få vores nyhedsbreve