Innova­tion­pro­jek­ter

Kom hurtigt ud til borgerne med de rigtige ideer

Vi hjælper offent­lige virksom­he­der med at udvikle, validere og lancere nye løsnin­ger på de proble­mer og mulig­he­der, der er værd at forfølge.

Vores ambition er, at hjælpe vores kunder med

Udvikle ideer og velfærds­løs­nin­ger, borgerne elsker

74% af alle innova­tions­pro­jek­ter lever ikke op til forvent­nin­gerne. Hoved­år­sa­gen er, at mange udvik­ler ideer, der tilfreds­stil­ler den interne organi­a­stio­nen mere, end de begej­strer borgerne.

Ved at tage afsæt i borgere og bruge­res reelle behov, kan vi hjælper vi offent­lige virksom­he­der med at udvikle, validere og lancere ideer og velfærds­løs­nin­ger, som har ben at gå på.

Vores kompe­ten­cer

Vi kan hjælpe jer med at accele­rere  innovationsprojekter

LØS DE RIGTIGE PROBLEMER
Innova­tion starter ikke med en idé, men med at definere de innovai­tons­mu­lig­he­der, hvor der er høj value at stake. Vi kan hjælpe jer med at udvikle, validere og forankre disse innovationsmuligheder.

DESIGN DE RIGTIGE LØSNINGER
Vi har sammen med vores kunder gennem­ført et have af både fysiske og virtu­elle design sprints, hvor vi på mindre end en uge sammen desig­ner, bygger og tester en proto­type på de innova­tions­mu­lig­he­der, hvor der er høj value at stake.

DESIGN PROFITABLE OG SKALERBARE FORRETNINGSMODELLER
Værdien af innova­tive produk­ter og servi­ces mangedob­les, hvis de integre­res i en økono­misk forsva­lig og skaler­bare forret­nings­mo­del. Derfor har vi ligeså meget fokus på forret­nings­mo­del­len som selve løsnin­gerne, når vi hjælper vores kunder.

KOM HURTIGT UD TIL BORGERNE MED JERES LØSNINGER
Vores lean startup kompe­ten­cer hjælper jer hurtigt i marke­det med en såkaldt minimal­løs­ning. Det giver jer konkret data og feedback fra borgere og brugere, som kan buges til at forbedre velfærdsoplevelsen.

HOLD MOMENTUM MED EN VISIONSDREVET ROADMAP
Udnyt jeres innova­tions­mu­lig­he­ders fulde poten­ti­ale gennem en visions­dre­vet roadmap. Det hjælper jer til at  forblive agile i jeres innova­tions­ar­bejde, holde fokus på borgere og brugere og øge værdien af jeres fremti­dige innovationsprojekter.

case

Aarhus Kommune innove­rer til borgerne

Vi har hjulpet Aarhus Kommune med at designe en ny innova­tions­mo­tor, som bringer innova­tio­nen tættere på borgerne.

design sprint

Løs en kritisk udfor­dring på mindre end en uge

På bare tre til fem dage hjælper vi jer med at udvikle, bygge og teste en proto­type på fremti­dens velfærdsløsning.

Inter­es­se­ret i at høre mere?

Book et gratis onlinemøde

Ring til os på 7022 2424 eller book et online­møde på et tidspunkt, som passer dig. Så sender vi et mødelink til din indbakke.

Modtag vores måned­lige nyhedsbrev

Tilmeld dig i dag