20. april: Sådan ændrer krigen i Ukraine vores fremtid

Deltag i vores webinar 20. april kl. 10.00 og bliv klogere på, hvordan krigen i Ukraine vil ændre vores fremtid — og hvad det vil give virksom­he­der af mulig­he­der og udfordringer.

 To år med Corona-pandemi efter­fulgt af krigen i Ukraine har ændret verden, men endnu større foran­drin­ger er på vej. Vi står foran gennem­brud­det af ”New Business Moder­nisme”, hvor erhvervs­li­vet for alvor tager afsked med det 20. århund­re­des industri­elle tanke­gang. Krigen i Ukraine kan måske blive indled­nin­gen på en periode, hvor Europa indta­ger en ny lederende rolle i verden mellem USA og Kina.

Nils Elmark, futurist og forfat­ter til ”The New Local Economy” gennem­går på dette webinar 10 afgørende trends, som udsprin­ger af snart tre års global krise. Nils analy­se­rer de kortsig­tede og langsig­tede konse­kven­ser af de nye tenden­ser og oprid­ser mønstrene for, hvordan succes­fulde virksom­he­der skal agere i fremtiden.

Fem grunde til at deltag

Her er fem gode grunde til at deltage i vores kommende live webinar:

    • Du vil blive præsen­te­ret for 10 tenden­ser, som vil forme fremtiden.
    • Du vil forstå, hvorfor virksom­he­der er nødt til at foran­dre sig.
    • Du bliver bedre i stand til at manøv­rere i det, andre ser som kaos.
    • Du vil se nye mulig­he­der for din virksomhed.
    • Du vil have lettere ved at tolke verden.

Webina­ret starter kl. 10.00 og slutter kl. 11.00.

Tilmeld dig gratis i dag

Du kan tilmelde dig vores live webinar ved at udfylde formu­la­ren nedenfor.