3. novem­ber: Sådan kan kommu­ner innovere hurti­gere, billi­gere og med større effekt

Deltag på vores live webinar den 3. novem­ber kl. 10.00 og lær, hvordan Aarhus Kommu­nes nye innova­tions­mo­tor skal hjælpe dem til at innovere med større kvali­tet og effekt.

Innova­tion er i mange af landets kommu­ner blevet et vigtigt element på den strate­gi­ske dagor­den. Og ambitio­nen er ikke længere blot at forbedre og effek­ti­vi­sere det, som allerede eksiste­rer. Innova­tio­nen er blevet missions­dre­vet, og den har fået et mere radikalt sigte. Og den bringes tættere på borgere og virksomheder.

Men hvordan kan danske kommu­ner konkret arbejde med missions­dre­vet og radikal innova­tion? Hvad findes der af metoder og værktø­jer, og hvordan kan kommu­ner investere klogere i innovation?

Deltag i vores live webinar 3. november

Tirsdag den 3. novem­ber kl. 10.00 afhol­der vi et live webinar, hvor der stilles skarpt på, hvordan danske kommu­ner kan innovere hurti­gere, billi­gere og med større effekt.

Webina­ret varer en time, og du vil bl.a. lære:

  • Hvad missions­dre­vet innova­tion er, og hvordan I kan sætte en stærkere og mere fremtids­o­ri­en­te­ret retning for innovation.
  • Hvordan I som kommune kan investere klogt i radikale innova­tions­pro­jek­ter uden, at I påtager jer stor risiko.
  • Hvordan en innova­tions­pro­ces, der under­støt­ter den missions­drevne og radikale innova­tion, kan se ud.
  • Hvilke metoder og værktø­jer, I kan bruge til at få højere tempo og kvali­tet ind i jeres innovationsprocesser.
  • Hvordan Aarhus Kommune har desig­net en innova­tions­mo­tor, som nytæn­ker måden at innovere på.

Gratis tilmel­ding

Det er gratis at deltage i dette live webinar, som du kan tilmelde dig ved at udfylde formu­la­ren neden­for. Det er 3. novem­ber kl. 10.00.