Styrk innova­tions­kraf­ten

Giv jeres innova­tions­kraft et varigt løft

Vi har siden 2005 hjulpet private og offent­lige virksom­he­der med at styrke deres innova­tions­kraft, så de kan innovere hurti­gere og med større effekt.

Vores ambition er, at etable­rede virksomheder

Skal innovere ligeså godt som de bedste startups

Det er ikke længere de store virksom­he­der, der vinder over de små. Det er de hurtige og innova­tive, der vinder over de langsomme. Evnen til at innovere afgør, hvem der bliver fremti­dens vindere og tabere.

Vores mission er at hjælpe vores kunder til at innovere ligeså godt som de virksom­he­der, der prøver at disrupte dem. Til gavn for virksom­he­dens kunder, medar­bej­dere og ejere.

Case fra Tryg A/S

Ny tilgang til innova­tion skaber resultater

Innova­tion Excel­lence Program

Har allerede hjulpet flere end 100 virksomheder

Innova­tion audit

Lad os bench­marke jeres innovationskraft

Med vores innova­tion audit får I en præcis måling og bench­mark af virksom­he­dens innova­tions­kraft — og konkrete råd til at styrke den.

ARTIKEL

Derfor reage­rer de fleste for sent på disruption

72% af alle CEO’s frygter, at deres virksom­heds forret­nings­mo­del vil blive disrup­tet. Allige­vel reage­rer de fleste alt for sent på truslen.

Innova­tions­stra­tegi

Få en strategi for innova­tion på bare én uge

De hele starter med at sætte en fremtids­o­ri­en­te­ret retning for innova­tion, som organi­sa­tio­nen kan forstå og handle på.

Analyse af C25 selskaberne

Hvilke CEO’s taler mest om innovation?

Lær os bedre at kende

Deltag i et af vores kommende webinarer

Vi stiller hver måned skarpt på aktuelle emner inden for moderne innovationsledelse. 

Går de gode ideer tabt?

Få en ventu­re­ba­se­ret innovationsmodel

78% af alle profes­sio­nelle innova­tions­folk foretræk­ker en ventu­re­ba­se­ret tilgang til innova­tion. Simpelt­hen hen fordi det skaber bedre resultater.

Inter­es­se­ret i at høre mere?

Book et gratis onlinemøde

Ring til os på 7022 2424 eller book et tidspunkt der passer dig. Så sender vi et mødelink direkte til din indbakke.

Få vores nyhedsbreve