Blue Trampo­line

Styrk jeres innovationskraft

Vi er innova­tion mange­ment eksper­ter, og har siden 2005 hjulpet private og offent­lige virksom­he­der til at innovere hurti­gere, billi­gere og med bedre resultater.

Case fra den virke­lige verden

Tryg skaber resul­ta­ter med ny innovationsmodel

Trygs innova­tions­af­de­ling oplever flere fordele ved deres nye, ventu­re­ba­se­rede innova­tions­mo­del. Blue Trampo­line hjalp med at designe og løbe den i gang.

Lær os bedre at kende

Deltag i et af vores kommende webinarer

Deltag i et af efter­å­rets ive webinars og få ny inspira­tion til, hvordan I kan styrke organi­sa­tio­nens innovationskraft.

BLIV KLOGERE PÅ TO TIMER

Book en BlueTalk

På to timer hjælper vi jer med at afmysti­fi­cere innova­tion og lære, hvordan I bedre kan reali­sere jeres innovationspotentiale.

CASE FRA DEN OFFENTLIGE SEKTOR

Aarhus Kommune bringer ideerne tættere på borgerne

Analyse af 25 earnings calls

Hvilke CEO’s priori­te­rer innova­tion højest?

Inter­es­se­ret i new practice?

Kom med i vores nye Innova­tion Lunch Club

Få inspira­tio­nen, erfarin­gerne og ekspert­hjæl­pen til at styrke virksom­he­dens innovationskraft.

INTERESSERET I AT HØRE MERE?

Book et onlinemøde

Ring til os på 7022 2424 eller book et tidspunkt der passer dig. Så sender vi et mødelink direkte til din indbakke.

Følg med i vores arbejde

Tilmeld dig vores nyhedsbrev