Blue Trampo­line

Innovér hurti­gere, billi­gere og med større effekt

Vi er innova­tion manage­ment konsu­len­ter, og vi har siden 2005 hjulpet private og offent­lige virksom­he­der til at innovere hurti­gere, billi­gere og med større effekt.

Deltag i vores næste live webinar

Skab resul­ta­ter med den ekspe­ri­men­te­rende innovationsmodel

Den 6. maj afhol­der vi et spændende live webinar, hvor du og dine kolle­gaer kan blive klogere på forde­lene ved den ekspe­ri­men­te­rende innovationsmodel.

NYHED

Vi lance­rer vores virtu­elle Innova­tion Test Lab

Vores virtu­elle Innova­tion Test Lab er jeres forlæn­gede arm, når I hurtigt og billigt skal teste, om jeres ideer, hypote­ser og innova­tions­pro­jek­ter holder i den virke­lige verden.

Seneste artik­ler

INNOVATION EXCELLENCE PROGRAM

Styrk virksom­he­dens innovationskraft

Vores Innova­tion Excel­lence Program har allerede hjulpet flere end 150 virksom­he­der til at styrke deres innovationskraft.

Book en bluetalk

Klæd ledel­sen på til innovation

12 hacks fra landets mest innova­tive virksomheder

Download vores gratis guide

Virtu­elt møde

Book et tidspunkt, der passer dig 

Ring til os på 7022 2424 eller book et tidspunkt der passer dig. Så sender vi et virtu­elt mødelink til det aftalte tidspunkt.

Modtag cases, guides og og værktøjer

Tilmeld dig i dag