Blue Trampo­line

Innovér hurti­gere, billi­gere og med større effekt

Vi er innova­tion manage­ment konsu­len­ter, og vi har siden 2005 hjulpet private og offent­lige virksom­he­der til at innovere hurti­gere, billi­gere og med større effekt.

Case

SKOV A/S styrker sin markedspo­si­tion med digital innova­tion

Ved at sætte turbo på den digitale innova­tion vækster SKOV hurti­gere end resten af marke­det. Blue Trampo­line var med til at hjælpe dem i gang.

Live webinar 7. oktober kl. 10.00

Deltag i vores webinar og forstå den fremtid, I skal innovere til

Deltag på vores live webinar 7. oktober kl. 10.00 og lær, hvordan du desig­ner fremtids­sce­na­rier, virksom­he­den kan navigere efter.

Seneste artik­ler

INNOVATION EXCELLENCE PROGRAM

Styrk virksom­he­dens innova­tions­kraft

Vores Innova­tion Excel­lence Program har allerede hjulpet flere end 150 virksom­he­der til at styrke deres innova­tions­kraft.

Book en bluet­alk

Klæd ledel­sen på til innova­tion

12 hacks fra landets mest innova­tive virksom­he­der

Download vores gratis guide

Virtu­elt møde

Book et tidspunkt, der passer dig 

Ring til os på 7022 2424 eller book et tidspunkt der passer dig. Så sender vi et virtu­elt mødelink til det aftalte tidspunkt.

Modtag cases, guides og og værktø­jer

Tilmeld dig i dag