Blue Trampo­line

Innovér hurti­gere, billi­gere og med større effekt

Vi er innova­tion manage­ment konsu­len­ter, og vi har siden 2005 hjulpet private og offent­lige virksom­he­der til at innovere hurti­gere, billi­gere og med større effekt.

Deltag i vores live webinar 26. januar

Styrk innova­tio­nen i 2021 med fire effek­tive hacks

Vi har identi­fi­ce­ret fire effek­tive hacks, som gik igen hos mange af de organi­sa­tio­ner, som viste gode innova­tions­re­sul­ta­ter i 2020. 

CASE

Det er blevet lettere at dokumen­tere værdien af innova­tion hos Norlys

Ny tilgang til udarbej­delse af business cases for innova­tion har gjort det lettere for Norlys at tiltrække penge til de gode ideer.

Seneste artik­ler

INNOVATION EXCELLENCE PROGRAM

Styrk virksom­he­dens innovationskraft

Vores Innova­tion Excel­lence Program har allerede hjulpet flere end 150 virksom­he­der til at styrke deres innovationskraft.

Book en bluetalk

Klæd ledel­sen på til innovation

12 hacks fra landets mest innova­tive virksomheder

Download vores gratis guide

Virtu­elt møde

Book et tidspunkt, der passer dig 

Ring til os på 7022 2424 eller book et tidspunkt der passer dig. Så sender vi et virtu­elt mødelink til det aftalte tidspunkt.

Modtag cases, guides og og værktøjer

Tilmeld dig i dag