Blue Trampo­line

Sæt turbo på innovationen

Vores ventu­re­ba­se­rede tilgang til innova­tion hjælper jer hurti­gere og billi­gere på marke­det med de bedste ideer. 

Case fra den virke­lige verden

Tryg skaber resul­ta­ter med ny innovationsmodel

Trygs nye og ventu­re­ba­se­rede innova­tions­mo­del hjælper dem hurti­gere på marke­det med de rigtige produk­ter og forretningsmodeller.

Kom foran innovationskurven

Få en innova­tions­stra­tegi, organi­sa­tio­nen kan forstå

På mindre end en uge hjælper vi jer med at designe en klar og fremtids­o­ri­en­te­ret innova­tions­stra­tegi, som organi­sa­tio­nen kan forstå.

CEO AGENDA

Hvem sætter dagsor­de­nen for innovation?

Vi har lyttet med på C25 virksom­he­der­nes seneste earnings calls for at se, hvem der kommu­ni­ke­rer mest og bedst om innovation.

Case fra den offent­lige sektor

Aarhus Kommune ekseri­men­ter sig til nye løsninger

Innova­tions­ø­ko­nomi

Norlys sætter tal på værdien af innovation

Arbej­der du med innovation?

Kom med i vores Innova­tion Lunch Club

Få inspira­tio­nen, erfarin­gerne og ekspert­hjæl­pen til at accele­rere innova­tion i jeres virksomhed.

INTERESSERET I AT HØRE MERE?

Book et onlinemøde

Ring til os på 7022 2424 eller book et tidspunkt der passer dig. Så sender vi et mødelink direkte til din indbakke.

Følg med i vores arbejde

Tilmeld dig vores nyhedsbrev