Blue Trampo­line

Sæt turbo på innovationen

Vi er et dansk og niche­o­ri­en­te­ret konsu­lent­firma, der hjælper virksom­he­der med at styrke deres innovationskraft.

Case fra den virke­lige verden

Tryg skaber resul­ta­ter med ny innovationsmodel

Trygs nye og ventu­re­ba­se­rede innova­tions­mo­del hjælper dem hurti­gere på marke­det med de rigtige produk­ter og forretningsmodeller.

Book en Idéstorm

Løs en vigtig udfor­dring på bare én time

En Idéstorm er en effek­tiv brain­storm­ing works­hop, hvor I på én time udvik­ler fem nye ideer, som kan løse en konkret udfordring.

CEO AGENDA

Hvem sætter dagsor­de­nen for innovation?

Vi har lyttet med på C25 virksom­he­der­nes seneste earnings calls for at se, hvem der kommu­ni­ke­rer mest og bedst om innovation.

Case fra den offent­lige sektor

Aarhus Kommune ekspe­ri­men­te­rer sig til nye løsninger

Innova­tions­ø­ko­nomi

Norlys sætter tal på værdien af innovation

Arbej­der du med innovation?

Kom med i vores Innova­tion Lunch Club

Få inspira­tio­nen, erfarin­gerne og ekspert­hjæl­pen til at accele­rere innova­tion i jeres virksomhed.

INTERESSERET I AT HØRE MERE?

Book et onlinemøde

Ring til os på 7022 2424 eller book et tidspunkt der passer dig. Så sender vi et mødelink direkte til din indbakke.

Hold dig opdateret

Få vores nyhedsbrev